Ohjeet kirjoittajalle

Tervetuloa kirjoittamaan Tulevaisuuden tutkimuksen seuran (Tutuseura) Tulevaisuusblogiin!

Tulevaisuusblogissa julkaisemme erilaisia näkökulmia tulevaisuuksiin kulttuurin, teknologian, liike-elämän ja muilta yhteiskunnan osa-alueilta.

Blogin tarkoitus on innostaa erilaisia lukijoita pohtimaan, miten ja minkälainen tulevaisuus näkyy, kuuluu ja rakentuu erilaisissa aiheyhteyksissä. Kiitos, että jaat lukijoidemme kanssa oman näkemyksesi tulevaisuuksiin ja tulevaisuuden ennakointiin!

Blogin säännöt

 1. Kirjoittaja vastaa tekstissään esitetyistä tiedoista, mielipiteistä ja kuvista.  
 2. Lainaukset ja lähteet tekijätietoineen tulee merkitä asianmukaisesti. 
 3. Teksti ei saa sisällöltään loukata ketään eikä olla plagioitu.
 4. Blogin toimitus pidättää oikeuden olla julkaisematta tekstiä, jos se ei sisällöltään, tyyliltään tai tiedoiltaan vastaa Tulevaisuusblogin linjaa. Toimituksella on myös oikeus poistaa jo julkaistu teksti. 
 5. Blogin toimituksella on oikeus tehdä muokkauksia tekstiin (esim. otsikointi, editointi ja oikoluku). 
 6. Lähettämällä tekstinsä julkaistavaksi Tulevaisuusblogiin kirjoittaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Muotoseikat

 • Tekstin suositeltu pituus on maksimissaan 800 sanaa.
 • Jaksota tekstiä väliotsikoin tai kuvin, jotta verkkotekstin luettavuus helpottuu. 
 • Lisää tekstin loppuun lista käytetyistä lähteistä mahdollisine linkkeineen.
 • Varsinaisen tekstin lisäksi, kirjoita/toimita:
  • Kiinnostava otsikko
  • Ingressi eli 1-2 lauseen tiivistelmä tekstistäsi
  • Lyhyt, 1-2 lauseen mittainen esittely kirjoittajasta tai kirjoittajista
  • Tekstin kuvat osana tekstiä sekä kansikuva
  • halutessasi kuva(t) kirjoittajasta/kirjoittajista.
 • Pidäthän huolen, että sinulla on oikeus käyttää valitsemiasi kuvia! Mikäli tekstisi ei sisällä kuvia, käytämme tekstisi kohdalla kansikuvana yleiskuvaa.

Blogitekstin kirjoittaminen

 • Mieti aiheeksi yksi kysymys tai väite, johon keskityt tekstissäsi. 
 • Teksti saa olla näkemyksellinen ja persoonallinen. Suosimme yleiskieltä ja ilahdumme, jos tekstissä on hyödynnetty myös tutkimustietoa. 
 • Kaikille lukijoille tulevaisuudentutkimus ja ennakointi eivät ole vielä tuttuja. Vältäthän lyhenteitä ja termistöä, joka ei avaudu kirjoittamaasi aiheeseen vihkiytymättömälle.

Tekstin julkaiseminen

 • Lähetä kirjoituksesi tekstitiedostona osoitteeseen tulevaisuusblogi@gmail.com
 • Julkaisemme hyväksytyn tekstin kuukauden sisällä. Jos aiheesi on ajankohtainen, voimme julkaista sen nopeamminkin. Jos sinulla on toive julkaisuajankohdasta, kerro se sähköpostissasi.
 • Tutuseura nostaa blogitekstejä omissa some-kanavissaan (Facebook, Twitter) ja uutiskirjeessään.
 • Halutessasi voimme toimittaa sinulle tietoa blogitekstisi lukukerroista.